hotrosinhvien
  • Posts: 429
  • Joined: 6/6/2018
THÔNG BÁO CHIÊU SINH 

LỚP ĐỊNH HƯỚNG CHUYÊN KHOA TẠI MŨI HỌNG

 

  • Căn cứ theo Thông tư 22/2013/TT-BYT ngày 09/8/2013 của Bộ Y tế về việc Hướng dẫn đào tạo liên tục trong lĩnh vực y tế;
  • Căn cứ vào khả năng đào tạo của Khoa Y Đại học Quốc Gia TP.HCM và Bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM trong việc đào tạo Sau đại học;
  • Căn cứ nhu cầu đào tạo cán bộ tại các Sở y tế và cơ sở y tế.

Nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng thực hành và hành nghề chuyên khoa Tai Mũi Họng cho các Bác sĩ, Khoa Y thông báo chiêu sinh Lớp định hướng chuyên khoa Tai Mũi Họng năm 2018:

1. Đối tượng tham gia: Bác sĩ đa khoa

2. Mục tiêu khoá học: Cung cấp cho học viên tất cả các kiến thức cơ bản về chuyên khoa Tai Mũi Họng và Thính học.

3. Học phí: 18.000.000 đ/học viên (Bằng chữ: Mười tám triệu đồng). Học phí đóng 1 lần cho toàn khóa.

4. Thời gian: 6 tháng/khoá.  

5. Địa điểm học tập: Lý thuyết và thực hành tại Bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM.

6. Chứng chỉ kết thúc khoá học: Có giá trị trên toàn quốc (mã chứng chỉ A101). 

7. Đội ngũ giảng viên: Giảng viên là các Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Thạc sĩ có bề dày kinh nghiệm trong chuyên khoa Tai Mũi Họng trực tiếp giảng dạy và hướng dẫn thực hành lâm sàng tại Bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM.

Stt

Giảng viên

Đơn vị

1

PGS.TS.BS Trần Phan Chung Thủy

-   Chủ nhiệm Bô môn Tai Mũi Họng

-   Giám đốc BVTMH TPHCM

2

TS.BS Lê Trần Quang Minh    

Phó Giám đốc BVTMH TPHCM

3

BSCKII Nguyễn Thanh Vinh

Phó Giám đốc BVTMH TPHCM

4

BSCKII Phạm Thị Anh Thư

Trưởng phòng KHTH

5

BSCKII Trương Mỹ Thục Uyên

Trưởng phòng TCCB

6

ThS.BS Nguyễn Minh Hảo Hớn

Phó Trưởng khoa Mũi Xoang

7

BSCKII Dương Thanh Hồng

Trưởng khoa Tai Đầu Mặt Cổ

8

TS.BS Nguyễn Thị Thanh Thúy

Trưởng khoa Nhi – Tổng hợp

9

BSCKII Thái Hữu Dũng

Phó Trưởng khoa Nhi – Tổng hợp

10

ThS.BS Đỗ Hồng Giang

Trưởng khoa Thính học

11

PGS.TS.BS Trần Viết Luân

Chủ nhiệm BmTMH, ĐHYK PNT

12

PGS.TS.BS Phạm Ngọc Chất

Phó Chủ nhiệm BmTMH, ĐHYD

13

ThS. BS Chu Lan Anh

Giảng viên BmTMH, ĐHYD

14

ThS.BS Nguyễn  Thanh Vũ

Giảng viên Bộ môn Tai Mũi Họng

15

ThS.BS Nguyễn Thành Tuấn

Giảng viên Bộ môn Tai Mũi Họng

16

ThS.BS Hà Nguyễn Anh Thư

Giảng viên Bộ môn Tai Mũi Họng

Xem chi tiết thông báo chiêu sinh.

Sponsor
Users browsing this topic