tuvantuyensinh
  • Posts: 1
  • Joined: 6/19/2018

CTĐT Y KHOA CỦA KHOA Y ĐQHG-HCM

Chương trình đào tạo theo module tích hợp được Trường ĐH Y Khoa Vienna (Áo)

hỗ trợ xây dựng. Về phương pháp thảo luận dựa trên vấn đề (PBL –

Problem-Based Learning) vốn phổ biến trong xu hướng đào tạo y khoa, Khoa

được Đại học Y khoa Flinders (Úc) giúp đỡ thông qua trao đổi giảng viên

và các khóa tập huấn phương pháp giảng dạy. Sự phối hợp phương pháp thảo

luận PBL vào giảng dạy các module tích hợp trang bị cho sinh viên toàn

diện hơn. Sinh viên vừa tiếp thu kiến thức chuyên môn vừa phát triển kỹ

năng tư duy, giao tiếp, và giải quyết vấn đề.

- Tên chương trình đào tạo: Bác sỹ đa khoa

- Văn bằng tốt nghiệp: Bác sỹ Y khoa (Chương trình chất lượng cao)

- Trình độ đào tạo: Đại học

- Ngành đào tạo: Y khoa (từ 2016 trở về trước gọi là ngành Y đa khoa)

- Loại hình đào tạo: Hệ chính qui

- Thời gian đào tạo: 06 năm 

CTĐT CLC ngành Y khoa được thiết kế theo CDIO, dựa vào các nguyên tắc

học tập với tiêu chí lấy sinh viên làm trọng tâm. Do đó, mục tiêu cụ thể

của chương trình là đào tạo bác sỹ với khả năng tự học cao, có tư duy

phản biện và khả năng thành công cao khi tham gia những CTĐT có liên

quan đến ngành sau đại học. Chương trình được giảng dạy theo phương pháp

giúp sinh viên phát huy được tính chủ động, sáng tạo. Giảng viên đóng

vai trò là người thiết kế, tổ chức, hướng dẫn các hoạt động đa dạng (độc

lập hoặc theo nhóm), tạo ra các cơ hội học tập, kích thích sinh viên tự

tìm tòi, khám phá, giúp sinh viên tự lực chiếm lĩnh nội dung học tập,

chủ động đạt các mục tiêu về kiến thức, kỹ năng và thái độ theo yêu cầu. 

Mục tiêu cụ thể của chương trình:

- Kiến thức: Cung cấp các kiến thức khoa học cơ bản, kiến thức y học cơ

sở vững chắc, kiến thức và kỹ năng cơ bản về y học lâm sàng, cận lâm

sàng, y học dự phòng và cộng đồng dựa vào quá trình tham khảo, tư vấn từ

quốc tế mà vẫn đảm bảo khung CTĐT bác sỹ đa khoa của Bộ Y tế Việt Nam.

Những kiến thức cơ bản, nghiên cứu khoa học cũng như những kiến thức mới

về ngành y khoa được tích lũy những tình huống thực tế. Sinh viên được

trải nghiệm, được trực tiếp quan sát, thảo luận, làm thí nghiệm, giải

quyết vấn đề đặt ra theo cách suy nghĩ của mình, vừa làm việc cá nhân,

vừa làm việc theo nhóm.

- Kỹ năng: Trang bị cho sinh viên khả năng làm việc trong các lĩnh vực

liên quan đến ngành Y một cách chuyên nghiệp. Phát triển kỹ năng làm

việc nhóm hiệu quả, hỗ trợ tốt các đồng nghiệp, phục vụ tốt cho cộng

đồng nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khoẻ và chất

lượng cuộc sống của cộng đồng. Thúc đẩy năng lực sáng tạo, có tầm nhìn

và khả năng tự học suốt đời;

- Thái độ: Có đạo đức nghề y và hiểu biết đúng đắn về các vấn đề chính

trị, xã hội và pháp luật. Rèn luyện cho người học y đức tốt, kỹ năng

giao tiếp tốt, trình độ ngoại ngữ và khả năng hội nhập tốt.


Tự học và học nhóm chuẩn bị cho một buổi thảo luận PBL trên lớp

 

Nhóm thực hành thí nghiệm

 
Sponsor
Users browsing this topic