hotrosinhvien
 • Posts: 429
 • Joined: 6/6/2018

Xin chào Sinh viên,

Hệ thống nộp đơn online đang thật sự giúp bạn

tiết kiệm thời gian và sức lực.

Bạn cần lưu ý các vấn đề sau:

 • Dùng tài khoản của chính mình để đăng nhâp (log-in); theo đó, bạn

  xác nhận quyền và trách nhiệm của mình với Khoa theo quy chế CTSV và

  quy chế đào tạo.

 • Đảm bảo những yêu cầu, đề nghị của bạn là chính đáng và

  đúng quy định.

 • Tất cả đơn thư của bạn được lưu trữ vĩnh viễn trên hệ thống.
 • Nếu nộp đơn nhưng không đến nhận văn bản do P.ĐT&CTSV giải quyết,

  bạn sẽ bị từ chối đơn trong những lần sau.

 • Do tính chất của một số đơn, bạn cần in đơn ra, bổ sung theo

  yêu cầu, sau đó nộp trực tiếp bằng bản giấy. (Vd: Những đơn có xác

  nhận, ý kiến của bên có liên quan).

Đề nghị bạn hợp tác và tuân thủ quy định.

Chúc thành công.

 

Sponsor
Users browsing this topic